Dnevnik razpisuje športno štipendijo

Vsem, ki bi radi svojo športno pot še bolj utrdili, a je finančni zalogaj prevelik, vam sedaj Dnevnik in OKS podeljujeta možnost za pridobitev športne štipendije.

 

 

Dnevnik, časopisna družba, d. d. in

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez,

objavljata razpis za

»Dnevnikovo športno štipendijo 2010/11«

Štipendije podeljujemo obetavnim mladim športnikom, ki živijo v skromnih gmotnih razmerah. Strokovna komisija, sestavljena iz članov Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez in časopisne družbe Dnevnik, d. d., bo izbrala štiri mlade športnike oziroma športnice, ki bodo v šolskem letu 2010/11 (od podpisa pogodbe) od OKS-ZŠZ mesečno prejemali »Dnevnikovo športno štipendijo« v višini 100 EUR neto.

1. Pogoji:

• skromne gmotne razmere (skupni mesečni osebni dohodek obeh staršev ne presega 1.800 EUR bruto),

• starost od 14 do 19 let,

• rezultati, ki veliko obetajo tako v domačem kot v mednarodnem merilu,

• uspešnost učenca oz. dijaka v šoli in

• slovensko državljanstvo.

2. Zahtevana dokumentacija:

• uradno potrdilo delodajalca vsakega od staršev, iz katerega je razvidno, da skupni mesečni osebni dohodek obeh staršev ne presega 1.800 EUR bruto,

• fotokopija osebnih podatkov kandidata oz. kandidatke,

• rezultati, potrjeni s strani nacionalne panožne zveze,

• uradno potrjena fotokopija spričevala o doseženem učnem uspehu v preteklem šolskem letu,

• potrdilo o stalnem prebivališču,

• potrdilo o članstvu v klubu oz. društvu in

• potrdilo o državljanstvu.

3. Rok prijave

Prijave sprejemamo do vključno 30. junija 2010. Pošljite jih na naslov: Dnevnik, d. d., Kopitarjeva 2 in 4, 1510 Ljubljana, s pripisom »Dnevnikova štipendija«.


Kandidatur, ki ne bodo vsebovale zahtevane dokumentacije, ne bomo upoštevali! Z odločitvijo strokovne komisije bodo izbrani perspektivni mladi športniki seznanjeni do 15. avgusta 2010.