Član kluba lahko postane vsakdo, ki želi v okviru dejavnosti kluba gojiti tekmovalni ali rekreacijski šport, sprejme statut kluba, se ravna po njemu in poda pisno pristopno izjavo. Če se v klub včlani mladoletnik do dopolnjenega 15. leta starosti, podpiše izjavo njegov zakoniti zastopnik.
= 35 € // leto

Članarina

GLAVNI CILJI v letošnji sezoni:

 • osvojiti vsaj 3 naslove državnih prvakinj med mladinkami in zopet osvojiti največ medalj v vseh kategorijah mladincev
 • osvojiti medaljo v konkurenci članic in članov
 • osvojiti čim več esf turnirjev, če se bodo le odvijali
 • pridobiti čim več novih mladih igralcev
 • dvigniti uspešnost igralcev v igri in na tekmovanjih
 • dvigniti nivo igre članov

CILJI KLUBA:

 • prizadevati si za dvig kvalitete squasha pri članih
 • skrbeti za podmladek in njihov napredek
 • skrbeti za kvaliteto vrhunskih igralcev
 • vzgajati svoje člane v duhu fair-playa
 • skrbeti za množičnost in popularizacijo squasha
 • posredovati in razvijati karakterne vrline pri članih
 • „cilj ni zmaga, je pa priporočljiva“

DOLŽNOSTI ČLANOV:

 • promovirajo squash
 • pridobivajo nove člane
 • z osebnim prizadevanjem in vzorom pripomorejo k uresničitvi programa kluba
 • izpopolnjujejo svoje znanje in izkušnje prenašajo na mlajše člane
 • na tekmovanjih in drugih dogodkih nosijo klubska oblačila
 • S podpisom se strinjajo z obdelavo podatkov po zakonu o GDPR
 • S podpisom se strinjajo, da sami spremljajo zakonodajo o preprecevanju nalezljivih boleznih in primerno ukrepajo
 • „po vsaki odigrani igri morajo biti nasmejani“

PRAVICE oz. UGODNOSTI ČLANOV:

 • soodločajo o aktivnostih v klubu
 • obveščanje o aktualnih dogodkih po e-naslovu in/ali gsmju
 • volijo in so voljeni v organe kluba
 • sodelujejo pri delu organov kluba
 • dajejo predloge ter sugestije organom kluba k delu in izpopolnjevanju kluba
 • uresničujejo svoje interese v okviru kluba
 • lahko iztopijo iz našega kluba, za kar potrebujejo izpisnico iz kluba (matičnega), za katero se plača 30 €; za vnovično članstvo v klub, mora poteči 2 leti za ponoven vpis v naš klub – pravilnik o prestopnem roku.

ČLANSTVO traja od 1. sept. 2023 do 31. avg. 2024, ne glede na datum vplačila članarine.