Zopet v medijih

     

Tako o Balkanskem prvenstvu kot PSA ASP zaprtem satelitu so pisali Gorenjski mediji.

V Blejskih novicah so pisali o uspešnem blejskem klubu, v Grafitih na str. 13 o obeh turnirjih in v Deželnih novicah si lahko preberete intervju s Sašo Praprotnik.